Aprovació de l'Avanç del POUM

Dilluns, 23 Setembre, 2013

El passat 23 de setembre de 2013 es va aprovar, pel Ple de l’Ajuntament  de la Selva del Camp, el document de l’Avanç del POUM.

Aquest és un document, que junt als Treballs Previs, són l ’inici de la nova proposta d’ordenació urbanística del municipi.

Tota la documentació tècnica, relativa a aquesta fase es pot consultar a la mateixa web a l’apartat de  “DOCUMENTACIÓ” on hi trobareu entre d’altres, la memòria de l’avanç del POUM, l’informe ambiental preliminar i  els plànols  d’informació i d’ordenació del municipi.