Documentació

En aquest espai trobareu tota la documentació tècnica que formarà el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.

El procés d’elaboració del POUM està compost per 5 fases, que no tenen una durada específica.

Fase 1. INICI DELS TREBALLS (fase finalitzada)

L'objectiu d'aquesta fase és donar a conèixer el procés de redacció del POUM i els espais i moments previstos per tal que la ciutadania pugui debatre en condicions d'igualtat.

PLÀNOLS

 1. Fotoplànol i planejament 1998 (descarregar)
 2. Fotoplànol i planejament 2012 (descarregar)
 3. Fotoplànol i ordenació POUM 2012 (descarregar)
 4. Estructura urbana. Ordenació i zonificació (descarregar)
 5. Estructura urbana. Sòl urbà consolidat (descarregar)
 6. Estructura urbana. Sectors de creixement (descarregar)
 7. Estructura urbana. Àrees de creixement (descarregar)
 8. Estructura urbana. Sistemes d’espais vers i equipaments (descarregar)
 9. Estructura urbana. Estructura viària (descarregar)
 10. Pla especial. Catàleg de masos (descarregar)

Fase 2. APROVACIÓ AVANÇ DEL PLA (en curs)

En aquesta fase es presenta tota la documentació tècnica que forma l'Avanç del POUM i que ha estat aprovat en sessió del PLE del dia 23 de setembre de 2013.

DOCUMENTACIÓ ESCRITA

PLÀNOLS D'INFORMACIÓ

 

PLÀNOLS D'ORDENACIÓ

INFORMACIÓ PÚBLICA

 • EDICTE d'informació pública de l'Avanç del POUM (descarregar)
 • EDICTE informació pública_El Punt (descarregar)
 • EDICTE informació pública_Diari de Tarragona (descarregar)
 • EDICTE informació pública_BOP (descarregar)

Fase 3. APROVACIÓ INICIAL DEL PLA (fase no iniciada)

Fase 4. APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA (fase no iniciada)

Fase 5. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA (fase no iniciada)

 
 
Documents adjunts: