Quin és l'Equip tècnic redactor?

Els tècnics encarregats de la redacció del document urbanístic està format pels següents professionals:

 • Pasqual Mas Boldú , arquitecte
 • Valeri Mas Boldú, arquitecte

A més de l’equip redactor també hi participa l’Equip tècnic col·laborador i altres equips externs de suport, per a la realització de treballs tècnics especialitzats.

 • El regidor-delegat d’Urbanisme i Habitatge
 • L’Arquitecte de l’Ajuntament de la Selva del Camp
 • L’Arquitecta tècnica de l’Ajuntament de la Selva del Camp
 • La Coordinadora del Pla de Barris de la Selva del Camp
 • La Memòria ambiental a càrrec de MN Consultors
 • La Comissió de seguiment del programa formada per:
 • L’Alcalde
 • El Regidor-delegat d’Hisenda
 • L’equip tècnic redactor del Programa de Participació Ciutadana
 • El secretari de l’Ajuntament