Quina és la seva tramitació?

La tramitació que ha de tenir el POUM està fixada per la legislació urbanística.

De manera  esquemàtica, la tramitació del Pla és la següent:

  • Formulació
  • Avanç del Pla
  • Informació pública de l’avanç
  • Aprovació inicial del Pla
  • Informació pública de l’aprovació inicial
  • Aprovació de la Memòria ambiental
  • Aprovació provisional del Pla
  • Aprovació definitiva del Pla
  • Publicació al DOGC i vigència del Pla

>> llegir més