Programa de participació ciutadana

L'Ajuntament de la Selva del Camp ha iniciat els treballs de redacció del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) i és per això, que des de l'Ajuntament s'iniciarà un procés de participació ciutadana amb la voluntat d'implicar la ciutadania, tant l’associada com la no associada, en aquesta tasca de definir el model de poble que es vol pels propers anys.

El programa de participació ciutadana del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de la Selva del Camp és el document que determina les mesures i actuacions previstes per tal de facilitar en el marc del tràmit d’informació pública del Pla:

  • La divulgació i la comprensió dels objectius i del contingut dels treballs de planejament.
  • La formulació d’al·legacions, suggeriments o propostes alternatives.

Els diferents mecanismes de participació establerts al programa pretenen obtenir la implicació ciutadana en les diferents fases del procés de formulació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, i s’articulen a través de diferents metodologies de participació, tant de caràcter individual com col·lectives, amb els objectius següents:

  • Fomentar i garantir els drets d'informació, iniciativa i participació ciutadana.
  • Facilitar la divulgació i la comprensió dels continguts dels treballs.
  • Establir un marc de participació on es pugui donar veu als ciutadans i ciutadanes de la Selva del Camp i que permeti assolir un alt grau de consens i implicació en el planejament.
  • Promoure la deliberació i la reflexió entorn el futur urbanístic del municipi.